Gebruiksvoorwaarden

Ingangsdatum: 13 september 2019

Instructies

Lees deze gebruiksrechtovereenkomst.
Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden.
Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik deze website dan niet.

Informatie Disclaimer

Deze website wordt aangeboden op basis van zoals het is. International barcodes Ltd aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten, omissies, onderbrekingen, verwijderingen, defecten of overeenkomsten in de inhoud. International barcodes Ltd doet geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de website, expliciet, impliciet, statutair of anderszins, inclusief voor een bepaald doel, niet-inbreuk of het ontbreken van latente of andere gebreken, juistheid, of de aanwezigheid of afwezigheid van fouten, al dan niet detecteerbaar.
International barcodes Ltd biedt de informatie op deze website als een dienst aan het publiek en doet zijn best om ervoor te zorgen dat de informatie correct en actueel is. Meerdere factoren kunnen op elk moment betrekking hebben op barcode-gerelateerde informatie en maken het moeilijk om wijzigingen te identificeren en tijdgebonden op te nemen. Daarom garandeert International barcodes Ltd niet dat de informatie op deze website actueel, nauwkeurig of betrouwbaar is, of dat het de gehele informatie over een specifiek of overkoepelend onderwerp of over de industrie in het algemeen vormt. International barcodes Ltd aanvaardt geen verantwoordelijkheid of wettelijke aansprakelijkheid voor eventuele uitkomsten voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie. Wanneer accurate informatie nodig is om specifieke uitkomsten te beveiligen of te voorkomen, adviseert International barcodes Ltd dat gebruikers contact maken met een Professional om specifieke onderwerpen in detail te bespreken.
Wanneer de inhoud op deze website verwijst naar inhoud op andere websites, doet International barcodes Ltd zijn best om dergelijke inhoud en websites te valideren, maar aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor hun veiligheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van informatie; een dergelijke verantwoordelijkheid ligt bij de gebruikers, die hun eigen oordeel moeten uitoefenen met betrekking tot deze externe websites.
International barcodes Ltd behoudt zich het recht voor om deze website op elk moment en om welke reden dan ook te staken.

Vrijwaring van internationale barcodes Ltd

U begrijpt en stemt ermee in dat u de internationale barcodes Ltd, inclusief haar leden, lidbedrijven, agenten en werknemers, zult vrijwaren, vrijwaren en verdedigen tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden, en uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten, die voortvloeien uit uw gebruik of toegang van deze website. Deze verplichting om internationale barcodes Ltd schadeloos te stellen, te vrijwaren en te verdedigen, zal de mislukking of beëindiging van deze overeenkomst voor gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de website overleven.

Competentie van gebruikers

U bevestigt hierbij dat u bevoegd bent om deze website zelfstandig te gebruiken als gevolg van de voorwaarde/s dat u ofwel een geëmancipeerde minor bent, een minderjarige die toegang heeft tot de website met toestemming van uw ouder/s of voogd/s, of dat u ouder bent dan 18 jaar. U bevestigt hierbij dat u volledig competent en in staat bent om onafhankelijk te kunnen instemmen met de inhoud uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden overeenkomst, en dat u zich zult houden aan en voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden overeenkomst.

Bescherming van minderjarigen

International barcodes Ltd garandeert hierbij dat de website geen persoonlijke informatie van minderjarigen adresseren, op de markt brengt of verzamelt, waarbij minderjarigen worden gedefinieerd als individuen onder de 18 jaar. Alle ouders of personen die van mening zijn dat internationale barcodes Ltd bewust of onbewust persoonlijke informatie van een minderjarige heeft verzameld, wordt gevraagd om de internationale barcodes Ltd onmiddellijk per E-mail te melden aan [email protected].

Beperkte licentie voor het gebruik van de website

International barcodes Ltd is eigenaar van deze website, inclusief zonder beperking de tekst, software, media, interactieve functies en andere bijbehorende inhoud. International barcodes Ltd is ook eigenaar van alle bedrijfs media die op de website worden gebruikt. De website is onderworpen aan alle internationale barcodes Ltd intellectuele eigendomsrechten, waaronder copyright, handelsmerk en handelsgeheim.
International barcodes Ltd verleent gebruikers een beperkte licentie voor het gebruik van en toegang tot de website voor hun eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik. Elk ander gebruik van de website is verboden. Gebruikers mogen op geen enkele wijze de website of haar bestanddelen en code in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk, kopiëren, wijzigen, beveiligen of reproduceren, zonder eerst de schriftelijke toestemming van International barcodes Ltd te verkrijgen.
U mag op geen enkele manier website-inhoud, code of functionaliteit verzamelen, kopiëren of verwijderen.
U stemt er hierbij mee in en garandeert dat u de website niet zult wijzigen of anderszins werken zal maken die voortkomen uit de website.
U stemt er hierbij mee in en garandeert dat u zich zult houden aan deze gebruiksvoorwaarden en aan alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wet en regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht.
De beperkte licentie die op grond van deze gebruiksvoorwaarden wordt verleend, wordt automatisch beëindigd als u de voorwaarden van deze overeenkomst schendt.

Internationale barcodes Ltd handelsmerkrechten

De handelsmerken van International barcodes Ltd zijn gemeen recht of gedeponeerde handelsmerken, handelsnamen en handels media in Nieuw-Zeeland en worden gebruikt en vervolgd in overeenstemming met de wetten van Nieuw-Zeeland. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van International barcodes Ltd is het u verboden om de intellectuele eigendom van International barcodes Ltd te gebruiken op een manier die Internet gebruikers ertoe kan brengen internationale barcodes Ltd te verwarren met een andere entiteit, inclusief, maar niet beperkt tot een deel van een domeinnaam, uiterlijk van de website, handelsmerken, handelsnamen of handels media.

Definities

Legitieme barcode reseller:

Als reseller van barcodes is International Barcodes Ltd onderscheiden van de grootste wereldwijde barcode organisatie, een licentiegever van barcodes. International barcodes Ltd. kwalificeert als een authentieke, legitieme barcode reseller op grond van meerdere verifieerbare criteria, inclusief maar niet beperkt tot

  • International barcodes Ltd verkoopt alleen barcode nummers die afkomstig zijn van de uniforme code Raad (hierna “UCC” genoemd) voordat deze instantie wereldwijde normen werd 1. Deze barcode nummers werden beveiligd door de UCC leden voorafgaand aan de 2002 UCC klasse actie rechtszaak met succes door UCC leden tegen de UCC, welke actie bepaalde dat barcode nummers in het bezit zijn van UCC leden op dat moment, en zoals verkocht door leden op de tijd, zou door de UCC als authentiek, legitiem, legaal en wereldwijd uniek blijven.
  • International barcodes Ltd is niet geschonden of is vervolgd voor wetten met betrekking tot barcode licenties, regelgeving of verkopen, en heeft geen juridische precedent voor onwettige barcode nummers verkopen.
  • International barcodes Ltd is een geregistreerd bedrijf met verifieerbare werknemers, fysiek adres en bedrijfsruimten, huidig functioneel telefoonnummer en publieke e-mail contactgegevens.
  • International Barcodes Ltd voert zaken en communicatie uit via een website van het hoofdkantoor en meerdere Internationale Barcodes Netwerken (hierna “IBN”) websites van leden, en maakt op geen enkele wijze gebruik van haar online aanwezigheid of interacties, noch het bedrijf voert uitsluitend door middel van proxies zoals veiling websites of openbare verkoop websites.

Updates van deze gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment naar eigen goeddunken van International barcodes Ltd worden gewijzigd, verwijderd of aangevuld, waarna International barcodes Ltd de “ingangsdatum” zal actualiseren om die wijziging weer te geven, en als kennisgeving van de Wijzigen.
Indien en wanneer een dergelijke wijziging in deze gebruiksvoorwaarden plaatsvindt, gaat u ermee akkoord de meest recente versie van deze gebruiksvoorwaarden te bekijken voorafgaand aan uw gebruik van de website. Het gebruik en/of de toegang tot de website na een wijziging van de “ingangsdatum van de Gebruiksvoorwaarden” vormt een aanvaarding van de nieuwe gebruiksvoorwaarden, ongeacht of u de bijgewerkte gebruiksvoorwaarden hebt gelezen.

Contact

Adres: 2C Handley Ave, Narow Neck, Auckland, Nieuw-Zeeland

Telefoon: + 64 9 445 1296

E-mailadres: [email protected]