V ideálním případě by dodavatelé a uživatelé čárových kódů měli mít možnost kontolovat čísla v jediné globální databázi přidělených čísel čárových kódů.

Taková databáze však neexistuje a kdyby exitovala, bylo by velmi obtížné ji udržovat aktuální.

Jak zajišťujeme jedinečnost a platnost čísla čárového kódu:

Řídíme se zavedenými standardními postupy, které zahrnují následující:

  • Zákazníkům poskytujeme auditní stopu ve formě dokladu o nákupu. Tento dokument dokazuje původ čísla od původního člena UCC, od kterého nakupujeme čísla v množství po 100 000 kusech.
  • Našim zákazníkům poskytujeme právně vymahatelnou záruku původu čárových kódů.
  • Před prodejem kontrolujeme každé číslo čárového kódu proti použití v těchto komplexních záznamech: Gepir.org | Amazon
  • Našim zákazníkům poskytujeme podklady k prokázání legitimity jejich čárových kódů. Podívejte se na odkazJak mohu prokázat, že je můj čárový kód legitimní?