Co je předpona společnosti v čárovém kódu?

Předpona společnosti umožňuje velkým organizacím používat čárové kódy se standardní předponou čísla, která je pro ně jedinečná:

Umožňuje maloobchodníkům rychle identifikovat dodavatele produktů.

 

Je užitečná pouze pro maloobchodníky s velkým inventářem

Pokud máte jen několik produktů, je předpona společnosti pravděpodobně zbytečná, ale pokud máte mnoho produktů, může předpona pomoci zabránit záměně s jinými maloobchodníky.

 

Dva způsoby, jak zajistit předponu společnosti pro vaše čárové kódy

1. Licence čárových kódů

Zaplacení drahých poplatků za připojení a následně placení licenčních poplatků každý rok po zbytek prodejní životnosti vašeho produktu

2. Nákup čárových kódů jednorázově prostřednictvím Mezinárodní sítě čárových kódů

Nakupujte od nás čárové kódy hromadně v blocích po 10, 100, 1000 nebo 10 000 kódů, a zajistíte si předponu společnosti (bez poplatku za připojení a bez ročních licenčních poplatků).

Pokud víme, jsme jediným prodejcem čárových kódů, který poskytuje jedinečné předpony společnosti, tímto způsobem.

POZNÁMKA: Pokud si zakoupíte 1 číslo čárového kódu, nebude vám dodána předvolba společnosti (to nedodává žádná společnost s čárovými kódy).

 

Délka předpony společnosti

Délka předpony společnosti závisí na tom, kolik variací je zapotřebí k vytvoření celkem 13 číslic.

Příklady:

Pokud si koupíte 10 čísel čárových kódů , pak ze 13 číslic,

  • bude prvních 11 předponou vaší společnosti,
  • 12. číslice bude s hodnotou od 0-9, což vám poskytne 10 různých čísel čárových kódů, a
  • poslední číslice je vypočítaný kontrolní součet.

Pokud si koupíte 20 čísel čárových kódů ,

  • budete mít 2 předpony společnosti ( s10 čárovými kódy pro každou z nich).

Pokud si koupíte 100 čísel čárových kódů , pak ze 13 číslic,

  • prvních 10 bude předponou vaší společnosti,
  • 11. a 12. číslice se bude s hodnotou od 00-99, což vám zajistí 100 různých čísel čárových kódů,
  • poslední číslice je vypočítaný kontrolní součet.