Tento postup předpokládá, že ještě nemáte účet prodejce, ale pokud již účet prodejce máte, začněte od „Prvním krokem je prohledat katalog Amazonu…“ (The first step is to Search Amazon´s catalogue…)

 

Přejděte na Amazon.com a poté do nabídky zápatí.

Pod Vydělávejte s námi peníze (Make Money with Us) v nabídce zápatí, klikněte na odkazProdávejte na Amazonu (Sell on Amazon):

> Uvidíte stránkuZačněte prodávat na Amazonu ještě dnes (Start Selling on Amazon Today):

 

Vpravo nahoře klikněte na Přihlaste se ke svému účtu prodejce: (Sing into your Seller Account):

> Měli byste vidět svůj řídicí panel:

 

Vlevo nahoře klikněte naInventář> Přidat produkt: (Inventory, Add a product):

 

Nahoře uprostřed stránky Přidat produkt (Add a Product) vyberte, který účet Amazon používáte (obvykle je to Amazon.com, ale můžete si vybrat i jiný):

Na této stránce můžete přidat produkt dvěma způsoby:

Přidáním nového produktu

Přidáním většího množství produktů hromadným nahráním.

 

 

V následujícím postupu přidáváme Nový produkt …

Prvním krokem je zkontrolovat v Hledejte v katalogu Amazon(Search Amozon´s catalogue), zda se číslo vašeho čárového kódu nepoužívá …
V části Přidat nový produkt (List a new product), zadejte číslo čárového kódu a klikněte na Vyhledávání(Search):

Amazon by vás pak měl informovat, že k vašemu číslu nenašel žádné produkty:

To znamená, že toto číslo čárového kódu MŮŽETE použít.

POZNÁMKA: Pokud Amazon říká, že se toto číslo již používá, znamená to, že jej někdo jiný používá podvodně – pokyny získáte od Amazonu.

 

Klepněte na Zalistujte nový produkt (Create a new product listing):

 

Na obrazovce, která se zobrazí, budete muset KLASIFIKOVAT (CLASSIFY) váš nový produkt:

V části „Všechny kategorie produktů“ (All Product Categories) projděte procesem výběru kategorie, která vašemu produktu vyhovuje nejlépe.

T i p: Najdětepodobný Produkt Amazonu abyste zjistili, kterou kategorii produktu používá.

Můžete buď VYHLEDAT KATEGORII, nebo použít POSTUP „ROZBALENÍ“ (kliknutím na kategorii se otevře podkategorie vpravo a vybíráte, dokud nedosáhnete koncového bodu).

Pokud máte vybranou konečnou kategorii, klikněte na Vybrat (Select).

> Uvidíte obrazovku pro zadávání informací, které jsou uvedené v záložkách:

Klikněte postupně na záložky a doplňte potřebné informace:
Vital Info | Variace|Nabídka| Obrázky | Popis | Klíčová slova | Více informací

 

Vyplňte záložkuVital Info :

Důležité body pro záložku Vital info:

ID produktu:
Zobrazí se zpráva, kterou můžete v dalších postupech skrýt:

Název výrobku (Product Name):

   • Tato slova se zákazníkům zobrazí jako první vedle obrázku produktu.
   • Limit 200 znaků.
   • Snažte se o pochopení záměru uživatele (co uživatelé hledají) a buďte popisní, aby zákazníci procházející stránky porozuměli vašemu produktu a viděli jeho výhody.
   • Pamatujte, že Amazon je vyhledávač pro účely SEO
    • Snažte se do Názvu výrobku zahrnout klíčová slova jeho funkce a výhody.
    • Amazon používá název výrobku k porovnání vašeho produktu s konkurenčními produkty ve Vyhledávání.
    • Čím více kliknutí a konverzí získáte, vaše zalistování na Amazonu se vylepšuje.
    • Pokud máte Značku, použijte ji v názvu. Pro svůj produkt tak získáte výhody se značkou spojené.
    • Příklady:
     Neefektivní název produktu:
     „Slasher5“
     Efektivní název produktu (včetně vaší značky): „ironDude Slasher5 | stylová nerezová ocel | 250g | základní nástroj pro přežití pro rybaření, lov, turistiku, venku | zaváděcí nízká cena“
   • S trochou úsilí se dostanete o krok dále;
    • Proveďte průzkum klíčových slov a nejlepší klíčová slova zadejte do názvu produktu.
    • Nejlepší klíčové slovo použijte na začátku názvu produktu.

ID produktu:

Zde vložte číslo svého čárového kódu.

 

Dokud nevyplníte všechna pole, bude tlačítkoUložit a dokončit (Save and finish) neaktivní :

 

Vyplňte záložkuVariace (Variations):

 

Vyplňte záložkuNabídka (Offer):
(Všimněte si, že existuje možnost  Dovolte mi zatím přeskočit data nabídky a přidat je později) (Let me skip the Offer data for now and add it later)

SKU (volitelně): Skladovací jednotka – jedinečné číselné identifikační číslo.

Daňový kód – Pokud používáte služby výběru daní Amazon.

Latence plnění – (Pouze pokud nevyužíváte služby Fulfillment od Amazonu). Čas, který budete potřebovat k odeslání produktu.

Datum začátku prodeje – V tento den bude váš produkt k dispozici na Amazonu.

Směrování plnění (Fulfillment Channel) – Rozhodněte se, zda budete objednávky plnit sami, nebo je necháte plnit Amazonem .

Pokud Amazon vyhodnotí, že má pro váš produkt minimální množství požadovaných informací, zaktivní tlačítko Uložit a dokončit (ale záložku Obrázky – Images můžete mít stále nedokončenou).

 

Vyplňte záložkuobrázky:

Zde jsoupřísná pravidla pro přijímání obrázků :
• Chcete-li, aby se vaše zboží zobrazovalo ve Vyhledávání nebo Procházet, musí mít hlavní obrázek.
• Produkty k prodeji musí vyplnit alespoň 85% obrázku.
• Žádné rekvizity, loga, vodoznaky nebo vložené obrázky.
• Text je v obrázku povolen, pouze pokud je součástí produktu.
• Hlavní obrázky musí mít bílé pozadí.
• Pouze fotografie (žádné kresby).
• Na obrázku nebude zobrazeno žádné další příslušenství (uveďte pouze to, co je s produktem na prodej).
• Aby bylo možné obraz zvětšit, musí mít obrázky nejméně 1000 pixelů na nejdelší straně a 500 pixelů na nejkratší straně.
• Nejdelší strana obrazu nesmí být větší než 10 000 pixelů.
• Preferovaný je formát JPEG. Formáty TIFF a GIF jsou povoleny.

 

Vyplňte záložkuPopis (Description):

Jsou zde dvě části: Klíčové vlastnosti produktu a popis produktu.

Nejdůležitější oblasti:

Klíčové vlastnosti produktu

   • Toto jsou vaše odrážky, které se na Amazonu zobrazují pod obrázkem vašeho produktu.
   • Amazon hodnotí váš produkt na základě klíčových slov v rámci těchto odrážek , s o Pro účely SEO musíte do těchto funkcí vtěsnat jedinečná klíčová slova.
   • Oficiálně Amazon uvádí, že máte limit 100 znaků za bod, ale zdá se, že tento standard uvolňují.

Popis výrobku

   • Toto je pro vás VELKÁ prodejní příležitost.
   • Použijte prodejní strategie.
   • Limit 2000 znaků.
   • Vysvětlete, jak váš produkt řeší problém zákazníka.
   • Postupujte podle osvědčených postupů SEO.

 

Vyplňte záložkuKlíčová slova:

  • Toto zákazníci neuvidí.
  • Amazon používá tyto informace ve svých online strategiích.

Hledané výrazy:

Do každého pole hledaného výrazu zadejte co nejvíce jedinečných klíčových slov oddělených čárkou.

Klíčová slova není třeba opakovat , protože Amazon je zaznamenává u zalistovaného produktu pouze jednou, takže již nemusíte opakovat klíčová slova použitá v názvu a odrážkách.
POZNÁMKA: Proč je důležité provádět průzkum klíčových slov – abyste byli co nejefektivnější, musíte klíčová slova rozdělit do všech oblastí listování produktu, které Amazon sleduje, takže potřebujete spoustu dobrých klíčových slov.

 

Vyplňte záložku Více informací :

Toto je přizpůsobeno vaší kategorii produktu.

Tato karta určuje vaši cenu a tvoří podmínky pro dobrý obchod:

   • V porovnání s doporučenou maloobchodní „ceníkovou cenou“ výrobce je zvýrazněna vaše lepší Akční cena.
   • Zobrazí se přeškrtnutá doporučená maloobchodní cena výrobce, za kterou následuje vaše zvýrazněná atraktivnější prodejní cena a také výše částky, kterou „Ušetříte“.

 

Po vyplnění všech záložek klikněte na Uložit a dokončit (Save and finixh):

 

Zkontrolujte stránku Správa inventáře(Manage Inventory):

Zkontrolujte, zda se zobrazuje jako K dispozici (Available)…

Zobrazte Všechny zásoby (All Inventory) a zkontrolujte podrobnosti:

Kliknutím zobrazíte jednotlivé produkty.
[Žádný obrázek není k dispozici] (No Image Available) Upozorňujeme, že obrázek produktu se nemusí nahrát okamžitě… nějakou dobu to trvá, protože pracovníci Amazonu obrázky zpracovávají ručně. Pokud váš obrázek nebude zpřístupněn během jednoho dne, kontaktujte Amazon a pro ověření.

Příklad – Obrázek se zobrazí po nějaké době:

 

Problémy se zobrazením kódu UPC a jejich řešení :

Amazon někdy nezobrazuje kódy UPC správně, možná proto, že používá své vlastní kódy:

V tomto případě můžete:
A) Upravit (Edit) produkt (tlačítko Upravit je zcela vpravo),

B) Přidejte kód UPC do Popisu :

C) … poté klikněte naUložit a dokončit (Save and Finish).

 

> Poté se zobrazí zpráva o očekávaném čase aktualizace:

 

Po aktualizaci vše uložte a poté budete moci zkontrolovat text popisu produktu, který bude obsahovat číslo UPC.
Časem bude možné vyhledat číslo UPC!

Potvrzuje, že vaše aktualizace byly odeslány, ale na schválení musíte chvíli počkat. Pokud vaše návrhy přijmeme, změny se projeví za 15 minut „:

Zobrazuje všechna vaše zalistování, které můžete filtrovat nebo hledat:

Vpravo nahoře je nabídka dalších možnosti tlačítek:

 

.